Zakład Elektromechaniczny „ELREM” Sp. z o.o. ma świadomość swych celów i dążeń, w których najważniejsze miejsce zajmuje KLIENT.

Zakład Elektromechaniczny „ELREM” Sp. z o.o. realizuje powierzone zadania na najwyższym poziomie jakościowym, przestrzegając zawsze warunków umowy, wykorzystując nowoczesną, znaną technologię wykonania.

Misją Zakładu Elektromechanicznego „ELREM” Sp. z o.o. jest uzyskanie i utrzymanie statusu znaczącej firmy produkującej wyroby i wykonującej usługi w określonym sektorze rynku spełniając jednocześnie potrzeby i oczekiwania klientów.

Gwarancją sukcesu Zakładu Elektromechanicznego „ELREM” Sp. z o.o. jest pełne zaangażowanie wszystkich pracowników firmy w proces produkcyjny i kontrolny, stała transformacja kulturowa firmy, stosowanie nowoczesnych metod zarządzania.

Prezes Spółki

 

PREZENTACJA

Zakład Elektromechaniczny „ELREM” Sp. z o.o. powstał w oparciu o bazę techniczną byłego Wydziału Elektrycznego ZNTK Bydgoszcz S.A. Celem w/w warsztatu było utrzymanie ciągłości ruchu ZNTK oraz wykonawstwo instalacji elektrycznych dla ZNTK.

W 2001 wdrożyliśmy system zarządzania jakością według wymagań normy DIN EN ISO 9002:1994.

Wysokie indywidualne umiejętności naszych pracowników ,jak również dobrze zorganizowana praca w zespole pozwoliły nam wyjść naprzeciw potrzebom rynku i rozszerzyć zakres produkcyjny o przezwajanie i naprawę maszyn wirujących, regenerację wirników komutatorowych, jak również naprawę maszyn wirujących dla kolejnictwa (prądotwórczych, napędowych), naprawa urządzeń spawalniczych oraz wykonawstwo instalacji elektro-energetycznych.
Zatrudniamy wysoce wykwalifikowanych pracowników posiadających świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie:

linie kablowe do 15 kV,
instalacje elektryczne,
urządzenia napędowe grupy III i IV,
stacje elektroenergetyczne do 15 kV,
transformatory do 1000 kVA.

Ponadto pracownicy naszej firmy uprawnieni są do eksploatacji urządzeń instalacji i sieci w zakresie:

linie kablowe 15kV,
instalacje elektryczne,
urządzenia napędowe,
stacje elektroenergetyczne 15 kV,
transformatory do 1000 kVA
aparatura kontrolno - pomiarowa.

Pracownicy Zakładu posiadają również uprawnienia pomiarowe w zakresie ochrony od porażeń.

W naszej działalności szczególną uwagę zwracamy na jakość i terminowość wykonywanych usług, co daje nam wysoką pozycję na regionalnym rynku.
Na wykonywane prace udzielamy gwarancji wychodząc z założenia, iż poziom świadczonych usług stworzy klimat do nawiązywania kontaktów i współpracy z kontrahentami, który w następstwie będzie korzystny dla obu stron.